• PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI<br><br>TEKLİFİNİZİ HEMEN ALIN
    PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

    TEKLİFİNİZİ HEMEN ALIN

PATMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

İşyerinde proses kaynaklı oluşabilecek muhtemel bir patlamanın etkisinin değerlendirilmesi gereklidir. En basit şekilde patlama; yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanıp ani genleşmesi olayıdır.

Ülkemizde işyerlerinin muhtemel bir patlamanın etkilerinden korunması için 30.04.2013 tarih ve 28633 numaralı Resmi Gazete' de yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte muhtemel yangın ve patlamanın önlenmesi için 19.12.2007 tarih ve 26735 numaralı Resmi Gazete' de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte ilgili durumlarda uygulanmaktadır.

Mevzuatımıza göre; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanması zorunludur. PKD hazırlanırken mevzuatın yeterliliklerini yerine getirmek için ulusal veya uluslararası birçok standart rehber alınır. PKD hazırlanan işyerinin bulunduğu sektöre göre faydanalınacak standartlar çeşitlilik gösterilmektedir.

Muhtemel patlayıcı ortamların etkilerinden korunmak için dünyada Kuzey Amerika ve Batı Avrupa olmak üzere iki farklı görüş vardır. Avrupa'da PKD için kullanılan ana standartlar Uluslararası Elektroteknik Komisyonu -IEC (International ElektrotechnicalCommission) tarafından hazırlanan IEC 60079 serisi standartlardır.

Bu standartlardan en önemlileri;
TS EN 60079-0 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 0: Donanım - Genel kurallar
TS EN 60079-10-1:2015 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı gazortamları
TS EN 60079-10-2:2015 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 10-2: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı tozlu ortamlar
TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi
Bu standartlar dışında rehber alınan diğer önemli standartlar;
CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) İtalyan Standardı
IP15 Bölüm 15: Yanıcı Sıvıların Dağıtım Tesislerinde Alan Sınıflandırılması İngiliz Standardı
IGEM/SR/25: Doğalgaz Tesislerinde Tehlikeli Alanların Sınıflandırılması
API RP 505 Petrol Tesislerinde Tehlikeli Alan Sınıflarına Göre Kullanılacak Elektrikli Cihazlar Amerikan Petrol Enstitüsü Standardı
NFPA 59A Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üretilmesi, Depolanması ve Taşınması
NFPA 497 Yanıcı Sıvı, Gaz ve Buharların Bulunduğu Kimyasal Proseslerde Kullanılacak Elektrikli Cihazların Tehlikeli Alanlara Göre Sınıflandırılması

Sonuç olarak; işyerleri için hazırlanacak PKD bu konuda eğitim almış uzman bir mühendis tarafından yapılmalıdır. Bu sebepten işyeriniz için hazırlanacak PKD için bu kriterlere uygun bir mühendisten danışmanlık hizmeti almanızı öneririm.

Teklif Al

PATMADAN KORUNMA DÖKÜMANI TEKLİFİ AL

HEMEN TEKLİFİNİ AL

PKD hazırlamanın amacı işyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamları belirli yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermektir.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.